Vabilo na redni občni zbor Kluba prekmurskih študentov

Upravni odbor Kluba prekmurskih študentov je na podlagi 15. člena Statuta KPŠ na svoji 7. redni seji, dne 17. 09. 2022  sprejel sklep s katerim slicuje redni občni zbor, ki bo v soboto,
29. 10 .2022, ob 17. uri v prostorih Kluba prekmurskih študentov (Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota).

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora 
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba prekmurskih študentov
 5. Poročilo o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba prekmurskih študentov
 6. Poročilo o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS Kluba prekmurskih študentov
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve organov Kluba prekmurskih študentov
 10.  Volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba prekmurskih študentov
 11. Volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS Kluba prekmurskih študentov
 12. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 13. Razno


Vabljeni:
- člani upravnega odbora
- svetnik Sveta ŠOLS
- aktivisti Kluba prekmurskih študentov
- polnopravni člani Kluba prekmurskih študentov

                                                            Alen Lončar
                                                            predsednik Kluba prekmurskih študentov

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459