Javna objava kandidatur za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 20. oktobra 2022 pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 15.10. 2022). Prispela je ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS

1. Domen Rituper, roj. 13.06.2001, 3. letnik - Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

1. Domen Rituper, roj. 13.06.2001, 3. letnik - Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 
Murska Sobota, 20.10. 2022

Žiga Barbarič,
predsednik volilne komisije

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459